Průmysl

Stolárny, pily

Svařovny

Odsávání výfukových plynů

Lakovny

Kompresorovny

Servisy, montážní jámy – větrání

Potravinářský průmysl

Teplárny

Tepelné izolace, požární izolace, oplechování izolací

Požární ochrana

Spalovny

Filtrace vzduchu

Zemědělství

Výrobní haly

Vinařství – větrání

Slévárny – větrání, odsávání

Kompostárny

Brusírny

Větrání dílen a výrobních prostor