Vzduchotechnika a klimatizace

Návrh projekce vzduchotechniky a klimatizace

Dle vašich požadavků a finančních možností vám zpracujeme návrh řešení vzduchotechniky a klimatizace. V případě potřeby vám zpracujeme projekt pro stavební povolení i realizační projekt. Při návrhu vzduchotechniky a klimatizace pro daný prostor je zapotřebí se seznámit s jeho dispozicemi a jeho okolím. Na základě těchto podkladů a při dodržení legislativních nařízení je možné správně navrhnout ideální řešení pro daný prostor a finanční možnosti zákazníka. S ohledem na množství zařízení na trhu je možné navrhnout různé cenové varianty, které pak budou sloužit zákazníkovi pro možný pro něj optimální výběr.

Dále je možné provést posouzení návratnosti investice do provozně úspornějšího zařízení. Při návrhu je také možné přihlídnout v případě potřeby maximální úspory k využití stávajícího zařízení, u kterého by se provedla repase, což by vedlo ke snížení investičních nákladů.

 • zpracujeme návrh technického řešení vč. kalkulace investičních i provozních nákladů
 • zpracujeme projekt pro stavební povolení i realizační projekt
 • zpracujeme posouzení návratnosti investic do provozně úspornějšího zařízení

Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizace

Dodávka a montáž VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE probíhá dle předem dohodnutého harmonogramu s ohledem na dohodnutý termín dokončení díla. Při montáži vzduchotechniky a potrubí bereme maximální ohled na majetek investora. Pro případ poškození majetku investora v souvislosti s montáží či provozem vzduchotechniky jsme pojištěni do částky 1 000 000,-Kč.

Po dokončení montáže vzduchotechniky, klimatizace a zařízení s tím spojených, provedeme úklid tak aby okolí montáže vypadalo po našem odchodu tak jako před ním.

DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE “NA KLÍČ”

Postup realizace:

 • prohlídka a zaměření místa realizace, konzultace požadavku (problému) se zákazníkem
 • v případě požadavku, zpracování projektové dokumentace vzduchotechniky ke stavebnímu povolení
 • ZDARMA zpracujeme cenové kalkulace vzduchotechniky dohodnutého řešení
 • korektura navrhovaného řešení s ohledem na finanční možnosti a představy zákazníka
 • odsouhlasení cenové nabídky, rozsah provedení a sepsání smlouvy o dílo
 • zpracováni realizační dokumentace a následná výroba a příprava vzduchotechnického  potrubí a komponentů k  montáži
 • předání podkladů a koordinace se souvisejícími profesemi
 • montáž, oživení a zaregulování vzduchotechnických zařízení
 • provedení potřebných revizí
 • předání díla a zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis a revize vzduchotechniky, klimatizace a zařízení s tím spojených

Výroba potrubí a komponentů

Vyrábíme vzduchotechnické potrubí a vduchotechnické komponenty z vysoce kvalitních a prověřených materiálů. Potrubí a jeho komponenty vyrábíme standardním technologickým postupem shodným s parametry a hodnotami jakosti pro EU.

VÝROBA VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ:

 • čtyřhranné i kruhové potrubí
 • potrubí skupiny I., II., III.
 • vzduchotechnické potrubí z černého plechu
 • vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu
 • vzduchotechnické potrubí z nerezi
 • vzduchotechnické potrubí z mědi
 • vzduchotechnické potrubí z hliníku
 • ALP potrubí

VZDUCHOTECHNICKÉ KOMPONENTY:

 • tlumiče hluku hranaté i kruhové, protihlukové zákryty a stěny
 • regulační a samočinné klapky
 • protidešťové žaluzie
 • výfukové stříšky a hlavice
 • krycí mřížky
 • odsávací zákryty a digestoře do kuchyní jak z pozinkovaného tak z nerezového plechu
 • tepelné kompenzátory kruhové i čtyřhranné
 • uzavírací šoupata lehká i prachotěsná
 • podlahové koše
 • všechny druhy suchých vírových odlučovačů (SPIN, ALDEN, SVD, DS apod.) i jiné dle předložené dokumentace
 • jakékoli atypické klempířské i zámečnické výrobky dle předložené dokumentace nebo na základě konzultace požadavku

Zaregulování vzduchotechnických zařízení a revize požárních klapek

Součástí dodávky a montáže je uvedení vzduchotechnických zařízení do provozu a jeho zaregulování na naprojektované parametry. Vše bude uvedeno do protokolu o zaregulování a funkční zkoušce a přiloženo ke všem potřebným dokladům při předání. Po zaregulování bude provedeno zaškolení obsluhy pro správnou manipulaci se zařízením.

REVIZE POŽÁRNÍCH KLAPEK, POŽÁRNÍCH STĚNOVÝCH UZÁVĚRŮ A POŽÁRNÍCH VENTILŮ

Naše firma vlastní oprávnění pro instalaci a provádění pravidelných ročních revizí požárních klapek.

Požární klapky jsou požární uzávěry vzduchotechnického potrubí, které jsou vyrobeny tak, aby na základě elektrického, mechanického nebo teplotního impulzu zamezily další šíření plamenů, dýmu a tepla do dalších částí vzduchotechnického potrubí.