Doplňkové služby

ELEKTROZAPOJENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE

Ke vzduchotechnice zajišťujeme ELEKTROINSTALACE včetně MĚŘENÍ A REGULACE (MaR) v rozsahu potřebném pro provoz vzduchotechniky a případně dodatečné požadované nadstandartní funkce ze strany investora.

Systémy pro měření a regulaci vzduchotechniky (MaR) mohou být ovládány buďto jednoduše, kdy se například výkon odsávání nebo ventilátorů řídí manuálně přidáním nebo ubíráním na ovladači, nebo lze použít i inteligentní automatické regulátory, které jsou propojeny například na čidla kvality vzduchu, vlhkosti nebo teploty a řízení je tak automaticky upravováno řídící jednotkou.

V případě instalace měřících a regulačních prvků (MaR) v kombinaci s řízeným větráním, vytápěním, chlazením, odvlhčováním a zvlhčováním, již mluvíme o inteligentních budovách a domech řazených počítačem, tabletem, nebo mobilním telefonem na dálku.

IZOLOVÁNÍ POTRUBÍ

Vzduchotechnické potrubí a komponenty se izolují v případech, kdy chcete:

  • tepelně izolovat dopravovaný vzduch od okolního prostředí
  • zvukově izolovat
  • chránit potrubí i okolí protipožární izolací před důsledky požáru

Izolace může sloužit i k zamezení kondenzace při průchodu potrubí v chladných místnostech.

Technické izolace od firmy ROCKWOOL se používají na celém světě, a tak splňují ty nejpřísnější kritéria a standardy. U tepelné a protipožární izolace potrubí od firmy ROCKWOOL provádíme izolování navařováním trnů na pozinkováné potrubí za pomocí navařovací pistole.

Při předávání díla dodáváme i oprávnění pro provádění protipožárních izolací od výrobce požárních izolací pro možné předložení dotčeným orgánům (HZS).

  • Protihlukové izolace
  • Oplechování izolací pozinkovaným plechem, AL – plechem – lesklým, AL – plechem – embosovaným (embosing)

VODO-TOPO, PLYN A ZDRAVOTECHNIKA

Pro teplovzdušné vytápění je kvalita vzduchotechniky a vzduchotechnického potrubí nezbytnou součástí pro ohřev přívodního vzduchu vodními, parními nebo plynovými ohřívači. Naše firma Vám vypracuje projekt VODO-TOPO-PLYN, včetně kompletní realizace a následné revize plynového zařízení. V případě předpokladu vzniku kondenzátu zajistíme jeho odvod do kanalizace.